Blog

Zrušení dohod o hře 3D ROLÍ…

Tady a teď s plným Vědomím sebe sama, odstupuji od dohod a smluv, zavazujících mě ke hře ROLÍ vůči druhým i sobě, ke kterým jsem dříve dal/svolení. Ruším veškeré závazky a vztahy k ostatním i…

Protože až se ta vichřice přežene…

KLID. BÝT ve svém středu, v klidu. Ve své síle, ve stavu radosti. Zvenčí to vypadá jako pasivita. Navyklé vzorce myšlení západního světa říkají, že je tohle totiž málo. Že je potřeba vytvářet nějakou viditelnou…

Afirmace pro odevzdání strachu

Zbavuji se tímto teď a v tomto prostoru frekvence strachu. Strach, který mě svazuje na mé životní cestě, není mým strachem a nepatří ke mně.Byl mi předán a já jsem připraven/a ho odevzdat.Pročišťuji tímto svoji…

Mistrovské ovládnutí zákona Jednoho

Duchovní mistr přebírá úplnou zodpovědnost za vše a za všechny ve svém životě. Ví, že si my sami k sobě přitahujeme všechny okolnosti svého života a všechny lidi. Pokud právě máte ve svém životě náročné…

Afirmace odpuštění

Odpouštím všem, kteří mi kdy ublížili nebo mě zranili, ať již vědomě či nevědomě, v současném životě i ve všech ostatních životech v tomto vesmíru, dimenzi, rovině či úrovni existence nebo kdekoli jinde. Nabízím jim…

Příběh z Akáši: O bolestné samotě

Měla jsem několikaleté období, kdy jsem trpěla hlubokým smutkem z pocitu, že jsem na všechno sama. A to i přes to, že jsem měla kolem sebe spoustu milujících bytostí – jak v rodinném, tak pracovním…

Co je to Akašické čtení

Mystickým pojmem Akáša označujeme souhrn veškerého vědění a zkušeností, které se nachází nezávisle na našem čase a které každého z nás ovlivňuje z úrovně, které v naší psychice říkáme nevědomí. Pokud bychom náš mozek přirovnali…