Blog

VZKAZ DUŠE: Bolest a strach se zamilovat

Poprosil mě při terapii o vzkaz duše jen úžasný muž ve středních letech. Krásný, zajištěný, miluje děti... Jen pořád čekal na tu pravou. A čekal a čekal. Potkával pořád ty nepravé, kde to nebylo ono.…

VZKAZ DUŠE: Slib mlčenlivosti

Věděli jste, že naše mysl je při použití správných slov/vět jednoduše programovatelná? A pokud ano, programujete sami sebe často? ------------------------------ Jedním z takových programů, který si spousta z nás nese z dávné minulosti, je program…

VZKAZ DUŠE: Příběh útěku

Poprosila mě o Vzkaz duše jedna krásná žena z Anglie. Ukázala se mi jako mladá dívka, která utíkala lesem mezi stromy. Běžela závod o život. Honili ji 3 muži, v uniformách. Míjela hbitě stromy a…

ZÁZRAČNÉ UZDRAVENÍ

Dovoluji si tady a teď prožít okamžité, ZÁZRAČNÉ UZDRAVENÍ mého těla na všech úrovních a ruším všechna přesvědčení, která mi v tom doposud bránila. A tak to také je! V lásce se Zdrojem Lucie Claristaè

ZODPOVĚDNOST ZA DRUHÉ

TADY A TEĎ RUŠÍM VŠECHNY DOSAVADNÍ SMLOUVY A ROZHODNUTÍ BÝT ZODPOVĚDNÝ/Á ZA ŽIVOTY DRUHÝCH, NAPŘÍČ VŠEMI ČASY A PROSTORY. ODTEĎ PŘIJÍMÁM NOVÉ ROZHODNUTÍ, ŽE JSEM ZODPOVĚDNÝ/Á JENOM SÁM/A ZA SEBE, A TAK TO TAKÉ JE!…

Zrušení dohod o hře 3D ROLÍ…

Tady a teď s plným Vědomím sebe sama, odstupuji od dohod a smluv, zavazujících mě ke hře ROLÍ vůči druhým i sobě, ke kterým jsem dříve dal/svolení. Ruším veškeré závazky a vztahy k ostatním i…

Protože až se ta vichřice přežene…

KLID. BÝT ve svém středu, v klidu. Ve své síle, ve stavu radosti. Zvenčí to vypadá jako pasivita. Navyklé vzorce myšlení západního světa říkají, že je tohle totiž málo. Že je potřeba vytvářet nějakou viditelnou…

Afirmace pro odevzdání strachu

Zbavuji se tímto teď a v tomto prostoru frekvence strachu. Strach, který mě svazuje na mé životní cestě, není mým strachem a nepatří ke mně.Byl mi předán a já jsem připraven/a ho odevzdat.Pročišťuji tímto svoji…