Co je to Akašické čtení

Mystickým pojmem Akáša označujeme souhrn veškerého vědění a zkušeností, které se nachází nezávisle na našem čase a které každého z nás ovlivňuje z úrovně, které v naší psychice říkáme nevědomí. Pokud bychom náš mozek přirovnali k počítači, pak Akašické informační pole je superpočítač, na který je náš mozek napojen a funguje díky jakémusi programovému rámci, který mu udává právě jeho vedoucí supersoftware, tedy Akáša.

Jedná se tedy o informační pole, ke kterému se často podvědomě připojujeme tak, že nám to přijde naprosto přirozené. Umělci z tohoto pole čerpají inspiraci, vědci a badatelé z něj zase stahují náhlé vhledy a nové nápady pro svoji práci. Na osobní rovině má v Akáše každý jednotlivec zaznamenané veškeré svoje inkarnace a zkušenosti v tomto i dalších světech, včetně svých emocí a myšlenkových pochodů.

Akašické pole vědomí však nefunguje v lineárním pojetí čase, který používáme u nás na Zemi. Je naopak uspořádáno ve spirále, což se v praxi projevuje tak, že jakýkoli silně zatížený emoční zážitek ovlivňuje vaše prožitky v mnoha dalších příbězích a rovinách (tedy otřese celou spirálou nahoru i dolů). A naopak, odstranění takového bloku nebo třeba vyčištění emoční zátěže/přísahy/slibu apod., v pozitivním smyslu ovlivní veškeré další příběhy nacházející se ve spirále vašich zkušeností a životů. Tedy jak těch přítomných, tak těch budoucích i minulých.

V Akáše tedy neexistuje nic jiného než časový pojem TEĎ, a to je i důvod, proč jakákoli práce s tímto kvantovým informačním polem se okamžitě odráží i v našich reálných životech. Na toto Akašické/informační/kvantové pole se (často mimoděk) napojují léčitelé, dobří mentoři, vědmy a podobně. Dokonce i během takového léčivého sezení, jako jsou konstelace (což je tradičními psychology běžně uznávaná terapeutická metoda), se účastníci napojují právě na toto pole, aniž by si toho byli vědomi.

Možnost přístupu k Akašickému poli má každý z nás, a pokud se to pro vás stane prioritou, naučíte se „chodit“ do Akáši i vy. Moje osobní zkušenost je taková, že čím více člověk začne komunikovat s moudrostí uvnitř sebe (ať už jí říkáme intuice, duše, vyšší já nebo podvědomí) a začne se očišťovat od civilizačních, systémových i osobních programů a nánosů starých emocí, tím spontánněji se mu Akáša začne samovolně otvírat. A potom už zbývá jenom praxe a vybrušování této dovednosti, jako to platí i u všech ostatních.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.