Vděk versus zavděčení po věky

Tady a teď ruším všechna svoje vyřčená „navždy“, „navěky“ a „napořád“ a měním jejích platnost do „teď“. Právě teď a právě tady také ukončuji platnost veškerých svých slibů, poděkování a neukončených vyjádření vděku a taktéž děkuji všem zúčastněným za tuto zkušenost.

Dále se tímto rozhoduji ukončit své zkušenosti zavděčení a vědomě je nahrazuji rozhodnutím čistého poděkování v příslušném okamžiku. Odteď se rozhoduji přijímat všechny dary života a dovoluji si tuto obdrženou energii vracet zpět do koloběhu tam, když zřím a ucítím,že je možno nebo třeba. Ruším také svoje přesvědčení, kdy bylo po věky a životy nastaveno vracet obdržené dary témuž dárci, a ruším tímto všechny závazky z darů a pomocí napříč všemi všemi zápisy, příběhy a časy.

Dovoluji si nechat tento koloběh přijímání a darování nechat plynout v božském načasování a plné důvěře v něj a děkuji, že se ho mohu v přirozenosti života účastnit a zažívat jeho plynutí.

V Pravdě a v lásce k ní,Lucka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

© 2024 vzkazyduse.cz | Obchodní podmínky