Zrušení dohod o hře 3D ROLÍ…

Tady a teď s plným Vědomím sebe sama, odstupuji od dohod a smluv, zavazujících mě ke hře ROLÍ vůči druhým i sobě, ke kterým jsem dříve dal/svolení. Ruším veškeré závazky a vztahy k ostatním i sobě, které neodpovídají mému nejvyššímu záměru a Světlu. Já jsem Tvůrce v Lásce. Tak jest.

S láskou ve Službě předala Lucie Claristaè

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.