Mistrovské ovládnutí zákona Jednoho

Duchovní mistr přebírá úplnou zodpovědnost za vše a za všechny ve svém životě. Ví, že si my sami k sobě přitahujeme všechny okolnosti svého života a všechny lidi.

Pokud právě máte ve svém životě náročné či nepříjemné lidi, tak jste si je k sobě buď přitáhli anebo jste si je vybrali jako součást své dohody, kterou jste učinili před svým narozením. Můžete se od nich učit anebo je prosvětlovat svým vyšším pochopením a láskou. Jakožto osvícený mistr jim vidíte do duše a jednáte s nimi klidně a bez posuzování. (To je ideální případ. Avšak dokonce i vzestoupení mistři mají malé ego!)

Toto poznání je hluboce osvobozující, neboť pokud si dokážete vytvořit nějakou situaci, pak také můžete začít vysílat energii, která danou situaci změní nebo ji nahradí něčím uspokojivějším.

Osvícený mistr se ptá:

  • Jak jsem si k sobě přitáhl tohoto člověka nebo situaci?
  • Co v sobě mohu změnit, abych změnil svůj vnější svět?
  • Porč se dotyčný člověk ke mně takto chová?
  • Co vidím v jeho srdci a duši, co ho může motivovat k takovému chování?
  • Jak s ním mohu jednat, aby se se mnou cítil v bezpečí a abych prosvětlil jeho duchovní já?
  • Jak mohu nejlépe sloužit druhým?

 

Já, ve jménu Boha podle zákona Jednoho, plně ruším všechny dohody a smlouvy z minulých životů či tohoto života, které jsem učinil/a ve hmotném či éterickém světě.
Jakožto tvůrce nyní rozpouštím energii veškerých slibů.
Přikazuji, aby všechna má těla byla zcela svobodná a aby má duše naplnila své poslání na Zemi.
Nyní prosvětluji své čakry na jejich maximální potenciál. Já jsem tvůrce ve všem, čím jsem.
Tak jest!

 

(Převzato z knihy D. Cooper – Vzestup do páté dimenze)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.